het bitje uitgave april 2000.

Inhoud:

-Herinstallatie van Windows
-Internet via de kabel
-In het kort
-Simulators

Bestandsgrootte: 1.455 kb

het bitje uitgave mei 2000.

Inhoud:

-Kai's Power Tools 3.0
-Meten is weten, gissen is missen
-Hoe doe jij dat: Norton
-In het kort
-Simulators: Gunship!

Bestandsgrootte: 1.716 kb

het bitje uitgave juni 2000.

Inhoud:

-In het kort (PSP6)
-Hoe doe jij dat: Vuurmuur
-Kai's Power Tools 5
-De H-Brug
-Gebed

Bestandsgrootte: 1.086 kb

het bitje uitgave augustus 2000.

Inhoud:

-PaintShopPro 7 beta 2

Hoe doe jij dat:
-Afsluitproblemen bij Windows 98 SE

-Waterniveau Sensor

Bestandsgrootte: 1.490 kb

het bitje uitgave september 2000.

Inhoud:

Hoe doe jij dat:
-Windows Commander 4.51

-Photoshop 6.0 Preview

-Norton Utilities 2000:
installatie "my way"

Bestandsgrootte: 1.900 kb

het bitje uitgave oktober 2000.

Inhoud:

-Curves.
Een overzicht van "curves" bij verschillende PAINT programma's.
Hiermee kun je snel foto's opfrissen.

-Microsoft Train Simulator.
-H-Brug
-Een noot over Paint Shop Pro 7 Final.

Bestandsgrootte: 1.160 kb

het bitje uitgave juli 2000.

Inhoud:

-SonicBox iM tuner
-In het kort
-Kai's Power Tools 6
-Hoe doe jij dat: Kabel
-De Darlinton Array

Bestandsgrootte: 1.487 kb

het bitje uitgave november 2000.

Inhoud:

-Paint Shop Pro 7 Final.

Bestandsgrootte: 1.363 kb

het bitje uitgave december 2000.

Inhoud:

-(Super) BladePro

-Hoe doe jij dat? "Ben"

-B-17 II Flying Fortress

Bestandsgrootte: 1.680 kb

Door plaatsgebrek op de server zijn deze uitgaves niet meer direkt te downloaden.

Door dit via een e-mail kenbaar te maken kunnen ze u per e-mail toegezonden worden.

Daarbij dient u wel duidelijk aan te geven welke uitgave en welke jaargang.

info@hetbitje.nl