september
2002

het bitje uitgave september 2002.

Inhoud: Elektrosmog

- HF Detektor II Profi:
een nauwkeurig meetapparaat om hoogfrequente elektromagnetische velden te meten, voor een lage prijs!

- HF DigitmeterII extra's:
extra antennes voor deze Endotronic meter

 

Bestandsgrootte: 1.848 kb

Adobe Acrobat Reader 4.0 benodigd
Reader 5 is er nu ook.

september
2002

het bitje Ausgabe September 2002.

Inhalt: Elektrosmog

- HF Detektor II Profi:
ein empfindliches Messgerät um hochfrequente elektromagnetische Felder zu messen, für einen niedrigen Preis!

- HF Digitmeter II extra's:
extra Antennen für den Endotronic Meter

 

Dateigrösse: 1.851 KB

Adobe Acrobat Reader 4.0 benötigt
Reader 5.0 gibt es jetzt auch.