DE VOORDELEN VAN MEDITATIE VOLGENS DE WETENSCHAP

Blijkbaar, en volgens de wetenschap, heeft meditatie als een gewoonte die gedurende lange tijd dagelijks wordt uitgevoerd, meerdere voordelen voor degenen die het beoefenen, waaronder:

Meer geheugencapaciteit

Groter leervermoge

Meer empathie met andere mensen

Stressvermindering

Verminderd risico op depressie

Verbeterde aandachtsspanne en concentratie

Vermindering van ontstekingsprocessen

Verminderde intensiteit van pijnlijke processen

Beter functioneren van het cardiovasculaire systeem

Al deze conclusies zijn gebaseerd op een reeks onderzoeken die we hieronder zullen relateren, maar misschien is het meest verrassende van sommige ervan dat ze laten zien hoe meditatie als een bewuste en langdurige beoefening veranderingen kan veroorzaken in de conformatie van hersengebieden en meer specifiek in de hippocampus, maar ook in de cerebrale amygdala. De veranderingen zouden worden gegeven in de dikte en de dichtheid van de grijze stof, dat wil zeggen de neuronen.

Een andere studie laat ook zien dat de expressie van genen die voorlopers zijn van ontstekings- en pijnprocessen, dat wil zeggen van de secretie van cortisol en andere verbindingen die verantwoordelijk zijn voor ontstekingen, kan worden verminderd of zelfs geblokkeerd door een voortdurende beoefening van meditatie. Met andere woorden, hierdoor kunnen we de expressie van bepaalde blokken van ons genoom beheersen.

Bovendien spreken andere studies over een verbetering van de cardiovasculaire gezondheid bij mensen die meditatie beoefenen, evenals een vermindering van stressniveaus, zowel meer voorspelbare als logische voordelen als we van mening zijn dat meditatie betekent stoppen, de controle over ons ritme terugwinnen ademhalingswegen – en dus hart – en los van het geluid van angst en problemen die ons omringen. In ieder geval worden al deze voordelen waargenomen na lange periodes van constante beoefening en niet door de punctuele beoefening van meditatie.

In het bijzonder bij de studies bestudeerde een team van neurologen van het Waisman Center van de Universiteit van Wisconsin, Verenigde Staten, in samenwerking met het Scheche-klooster, Kathmandu, in Nepal, de hersenen van een groep jonge boeddhistische monniken discipelen van scholen van meditatie Nyingmapa en Kagyupa, en vergeleek ze met die van Amerikaanse universiteitsstudenten.

Uit de resultaten van de encefalogrammen en andere tests op beide groepen bleek dat het aantal neurale verbindingen van de monniken aanzienlijk hoger was dan dat van de universiteitsstudenten. Met andere woorden, ze hadden een actiever brein. Ook een studie van het Massachusetts General Hospital in samenwerking met Yale University en MIT, mat verschillende aspecten van de hersenen van een groep individuen die acht weken lang dertig minuten per dag aan mindfulness deden, vergeleken met een controlegroep die dat niet deed gemediteerd.

De resultaten waren een verhoogde dikte en dichtheid van grijze stof in de hippocampus, het gebied van de hersenen dat verband houdt met leren, concentratie, empathie en geheugen, evenals een afname van de grootte van de cerebrale amygdala, het gebied dat verband houdt met stress en angst. In de controlegroep waren deze veranderingen daarentegen niet opgetreden

Een andere studie uit 2009 rapporteerde significante verbeteringen bij patiënten met coronaire hartziekte dankzij de voortdurende beoefening van meditatie. De New York Times herhaalde ook in 2007 een andere studie die beweerde dat mensen die mediteerden hun concentratievermogen op de lange termijn verbeterden, dat wil zeggen dat ze langer gefocust konden blijven op een activiteit zonder zich moe of afgeleid te voelen.

In dezelfde lijn toonde een andere studie uit 2008, gepubliceerd in het tijdschrift PloS One, aan dat meditatiebeoefenaars beter in staat waren om geluiden van mensen die lijden en gevoelens van mededogen met meer intensiteit vast te leggen dan mensen die niet mediteerden, vast te leggen. Ten slotte toonde een onderzoek waaraan wetenschappers uit Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten deelnamen, aan hoe meditatie de expressie van genen remt die verband houden met ontstekings- en pijnprocessen, die zowel een lager risico op een bepaald risico op kanker, zoals bij de vorming van arteriële atheromen.